Oslo kommune som stor innkjøper: Må hindre barnearbeid

All ære til elevene ved Øraker skole. Elevene i valgfaget "Demokrati i praksis" jobbet med et større prosjekt mot barnearbeid, og i den sammenheng leverte de inn et innbyggerforslag med mer enn 400 underskrifter til Oslo bystyre. De ønsket at bystyret skulle vedta at  «Oslo kommune leder an i kampen mot barnearbeid og krever at varer og tjenester de kjøper er fri for barnearbeid.»

Endringer i Velferdsetatens bo- og omsorgstilbud for rusavhengige?

Beboer ved Blindernveien Rehabiliteringssenter argumenterer for at det er galt å nedlegge botilbudet.

Jeg heier på bilfritt byliv

Bilfritt byliv er et av de prosjekter det rødgrønne bystyreflertallet skal gjennomføre som jeg heier aller mest på. Prosjektet skal bidra til å skape et bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum, blant annet ved å gjøre området innenfor Ring 1 fri for private biler.

Guro Sibeko: Oktober 2016

Friskt fra Guro Sibeko, som reagerer på at Regjeringen tilbakekaller oppholdstillatelser. Til tross for at vi frarådes å reise til Mogadishu får somaliske barn, som har fått opphold og rukket å etablere seg i Norge, trukket tillatelsene tilbake.

Osloskolen: Hvor mange barn skal bli kasteballer?

"Dere har byttet adresse. Ditt barn må bytte skole." En brutal beskjed å få for foreldre.

TV-aksjonen: Gi så det monner

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Fellesskolen for alle

Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Skolenes landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet Oslo har utarbeidet et skolepolitisk samarbeidsdokument.

Avfallshåndtering: Kommunens leverandører må forstå og respektere loven

Lange arbeidsdager på 12 til 14 timer truer både helse og sikkerhet, mener Transportarbeiderforbundet. Renovasjonsarbeidere jobber på spreng for å hente søppelet som hoper seg opp i Oslo.

Hvilken berettigelse har løgn i ømtålige sikkerhetspolitiske saker?

«Vi kunne jo ikke fortelle regjeringen om NORSAR», uttalte Trond Johansen, seksjonssjef i Etterretningsstaben, overfor sin etterretningskollega Anders Hellebust. Johansen uttalte dette som en reaksjon på at Hellebust i sin rolle som varsler allerede hadde møtt stortingspresident Guttorm Hansen. Som offiser burde han forstå at i enkelte saker kan en ikke fortelle regjeringen alt, sa etterretningstoppen.

Renovasjonsetaten avsluttet rabattavtale

Rask reaksjon etter bloggoppslaget mitt for noen dager siden.

Ivar Johansens blogg

Følges av 275 medlemmer.

Ivar Johansen er hovedstyremedlem i KS.

Han er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite, og er nå inne i sin 7. periode som medlem/ varamedlem for SV i Oslo bystyre.

Ivar kom inn i bystyret fra høsten 1987. Mer om sonen

Origo Ivar Johansens blogg er en sone på Origo. Les mer
Annonse