Reelle og overdramatiserte globale trusler: Den nye usikkerhetsarkitekturen og forvitringen av det liberale demokratiet

Professor Tone Bleies innledning på etterretningskonferansen.

Dysleksivennlig skole

Utdanningsetaten følger opp bystyrets vedtak.

Stopp forslaget om nedleggelse av 11 av 15 NAV-brukerutvalg i Oslo

Dette er et spørsmål brukerorganisasjonene mener forskjellig om.

Tillitsbasert ledelse, framfor kontroll og stoppeklokke

Spennende prosjekt på gang i Oslo kommune.

Krystallklart fra byantikvaren om Enga Gård: Ikke riving

Fraråder sterkt riving av den gamle husmannsplassen.

Et glass pils: 400 kroner

Dette er en historie om et av Oslos største konsertsteder, som diskriminerer rullestolsbrukere.

Oljenæringen feirer 50 år: På tide å forberede seg til pensjonsalderen

I går inviterte den norske oljenæringen til 50-årsfest i Oslo rådhus.

Arild Knutsen: Fra forbud til fornuft

I dag lanseres Arild Knutsens bok, og Thorvald Stoltenberg skriver:

Hva skal Oslo bli, og for hvem? Er Oslo en inkluderende by?

I prosjektet «Perspektiver fra Oslo» lar Oslo Arkitektforening 6 Oslo-borgere, med forskjellig bakgrunn, fortelle om sitt liv i byen og sine ønsker for framtida. Jeg merker meg at de som her ytrer seg i hovedsak er middelklasse-folk, og ikke de fattigfolk som ikke har råd til å bruke Oslos mange kommersielle tilbud, de som strever med å få hverdagen til  å gå i hop pga arbeidsløshet, som minstepensjonister  eller de som har et ukontrollert rusforbruk eller psykiske lidelser. Eller som ikke har et tilfredsstillende sted å bo. De seks ser ut til å ha et vellykket liv, og kan velge på øverste hylle. For mange i denne byen er det jo slett ikke sånn.

Oslo: 27 yngre - under 50 år - bor på sykehjem

Gjennom mange år har det vært både nasjonal og lokal politikk at yngre (under 50 år) ikke mot sin vilje skal bo på langtidsinstitusjoner som praktisk talt i sin helhet bebos av eldre (sykehjem m.v.).

Ivar Johansens blogg

Følges av 275 medlemmer.

Ivar Johansen er hovedstyremedlem i KS.

Han er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite, og er nå inne i sin 7. periode som medlem/ varamedlem for SV i Oslo bystyre.

Ivar kom inn i bystyret fra høsten 1987. Mer om sonen

Origo Ivar Johansens blogg er en sone på Origo. Les mer
Annonse