Bolig: Ingen valgfrihet for fattigfolk

Fattigfolk er de eneste som ikke selv kan få bestemme hvor de skal bo. De har ingen valgfrihet, og må ta til takke med det de blir tildelt.

TISA = Enveisbillett til Blåmyra

Uavhengig av hva slags tvisteløsning som blir valgt er TISA det groveste angrepet på folkestyre og sjølråderett vi har sett siden EØS-avtalen ble signert. TISA må stoppes for enhver pris.

Anbudsregimet gir hjerterå behandling av byens psykisk syke

I fjor høst skrev jeg blant annet dette i Dagbladet: "Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ni år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging.

Ebba Boye: Økonomiske sannheter

Hvordan bruker man best 800 milliarder euro?

Hjerterå, iskald og byråkratisk

Dette er ordene en mor med et funksjonshemmet barn bruker på hvordan hennes bydel opptrer.

Offentlighetsloven: Oslo kommune har et stort forbedringspotensiale

Jeg hevder ofte at bevisstheten om åpenhet er større i Forsvarsstaben enn i Oslo Rådhus. Spissformulert selvsagt, men allikevel nok en sannhet.

Kollektivtrafikk i Oslo: Oslo kommune og passasjerene selv betaler den tyngste børa

Oslos kollektivsatsning finansieres i all hovedsak av H/Frp-regjeringen, hevdet en freidig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sommer. Men dette stemmer selvsagt ikke.

Fredsrådsinnspill til SV-utkast til arbeidsprogram: Mer penger til Forsvaret gjør oss ikke tryggere, eller verden fredeligere

"For Norges Fredsråd er det aller viktigst å understreke at langtidsplanen for Forsvaret slik den foreligger tar store steg i en aggressiv retning, inn mot utenlandsoperasjoner, og er for ensidig rettet mot avskrekking. En av konsekvensene er at Norges reelle forsvarsevne svekkes, som flere fagmilitære kilder har påpekt. Det skjer i en tid hvor Norge får tydelige signaler om at terskelen for at våre allierte vil komme oss til unnsetning blir høyere.

Kommunal bustadpolitikk i Oslo kommune – eit løft for bumiljøa?

«Kontraktenes varigheit ein stor usikkerheit for bebuarane. Sjølv om det framleis er ein del bebuarar i kommunale gårdar med tidsubestemte kontrakter, blir alle nye kontrakter inngått med varigheit på tre til fem år – ned mot lovens minstetid. Dette gjer kommuna for å sikre gjennomstrømming i bustadmassa, noko som kan virke logisk når tildeling er sterkt behovsprøvd og køane er lange, men denne praksisen bidreg også til at bebuarar opplever stor grad av utryggleik.

Min skam!

Jeg har gjennom årene sittet i fengsel med mange unge gutter som har drept i skammens navn, skriver Trond Henriksen.

Ivar Johansens blogg

Følges av 282 medlemmer.

Ivar Johansen er hovedstyremedlem i KS.

Han er medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomite, og er nå inne i sin 7. periode som medlem/ varamedlem for SV i Oslo bystyre.

Ivar kom inn i bystyret fra høsten 1987. Mer om sonen

Origo Ivar Johansens blogg er en sone på Origo. Les mer
Annonse